Vallerveien 146

Vallerveien 146

Under januari 2020 förvärvade SPG Vallerveien 146 av Bærum kommun. Bærum kommun har i samarbete med Husbanken utvecklat bostadskonceptet ”Det god grannskapet”. Syftet är att bidra till en högre livskvalitet och mindre ensamhet genom att ta hänsyn till de boendes livssituationer och funktionsnivåer. Projektet riktar sig mot förstagångsköpare och familjer som är öronmärkta Husbankens startlån. Vidare kommer även en del av projektet att bestå av vårdlägenheter. Resterande lägenheter i projektet kommer  att förmedlas på den ordinarie bostadsmarknaden.

Detaljplaneprocess pågår och målet är att få fram 65 stycken bostäder.

Upplåtelseform

Vårdlägenheter / bostadsrätt

Antal bostäder

65

Färdigställande

2023

Arkitekt

TAG Arkitekter

Kontaktperson

Christer K. Holler

christer.holler@spg.no