Tangen

Drammen

I maj månad 2019 förvärvade SPG fastigheten i Drammen av Berg Investment AS, som ägs av familjen Berg. Tomten har tidigare använts till att bedriva varvsverksamhet och nyligen till produktion av kabeltrummor.

I dagsläget arbetar SPG med en detaljplaneprocess. Målet är att göra det möjligt för ca 600 bostäder på den 4,5 hektar stora fastigheten med ca 800 meter sjöfront.

Upplåtelseform

Bostadsrätt

Antal bostäder

ca 600

Färdigställande

Detaljplan laga kraft 2023

Arkitekt

Halvorsen & Reine AS

Kontaktperson