Tangen – Drammen

Tangen - Drammen

SPG förvärvade under juni 2021 en fastighet i Drammen Kommun av Berg Investment AS, som ägs av familjen Berg. Tomten har varit i familjen Bergs ägor sedan 1930 -talet och har använts för att bedriva hamnverksamhet och för att producera kabeltrummor.

Elva och Fjorden är en viktig del i Drammens utveckling. Områdets historia skall bevaras samtidigt som det skall förnyas till en plats att bo på i framtiden. På Slippen kommer vi att bygga lägenheter för olika människor och vår vision är att skapa en stadsdel och destination där alla människor kan trivas.

Detaljplanen medger byggnation för 600-700 bostäder på den 4,5 hektar stora fastigheten. Utvecklingsarbetet är indelat i fem faser. I den första fasen ska cirka 150 bostäder, parker och en strandpromenad tillgänglig för allmänheten byggas. Byggstart förväntas under 2023.

Upplåtelseform

Bostadsrätt

Antal bostäder

ca 600-700

Färdigställande

2030

Arkitekt

Halvorsen & Reine AS

Kontaktperson