Skölsta Förskola

Skölsta Förskola

I Uppsala kommun ska SPG uppföra en förskolebyggnad med en storlek om ca 1080 LOA. Fastigheten är belägen i Skölsta, som fortsatt kommer att utvecklas med nya bostäder.

Typ

Förskola

Storlek

ca. 1080 LOA

Kontaktperson

Björn Alexanderson

bjorn.alexanderson@spg.se