Orminge

Orminge, Nacka

I Orminge, Nacka kommun, driver SPG detaljplan för 250 bostäder. Projektet omfattar totalt cirka 16 000 kvm BTA och bostäderna planeras uppföras i fem punkthus med ett stort garage under mark. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft i slutet av 2021 med byggstart under 2022.

Upplåtelsesform

Bostadsrätt

Antal bostäder

250

Färdigställande

2024

Arkitekt

Vida Arkitektkontor

Kontaktperson

Ida Sylvan

ida.sylvan@spg.se