Omsorgsportfölj – Norge

Omsorgsportfölj - Norge

Portfölj bestående av omsorgsfastigheter och förskolefastigheter i  Norge. Portföljen avyttrades till  Infranode år 2018.

Typ

Omsorgsbostäder och förskolor

Storlek

50 000 m2