Kungälv förskola

Kareby, Kungälv

I Kungälv kommun ska SPG uppföra en förskolebyggnad med en storlek om ca 980 kvm LOA. Fastigheten är belägen i Kareby, som framgent kommer att utvecklas med nya bostäder i form av villor och radhus. Verksamhetsstart förväntas vid terminsstart under augusti månad 2021.

Typ

Förskola

Storlek

ca. 1000 kvm LOA

Kontaktperson

Björn Alexanderson

bjorn.alexanderson@spg.se