Karlbergsvägen 77 – Stockholm

Karlbergsvägen 77 - Stockholm

Under hösten 2014 förvärvades kontorsfastigheten Kadetten 29, belägen i ett av Stockholms finaste bostadsområden. Under ett och ett halvt år evakuerades samtliga hyresgäster. När byggnaden var evakuerad och detaljplaneprocessen hade kommit en bra bit på vägen valde SPG att avyttra fastigheten.

Typ

Ombyggnadsprojekt

Storlek

10000 m2

Färdigställande

2017

Hyresgäst

IDG, Manpower, Jensen Education etc.