Kadetten 29

Kadetten 29, Stockholm

Under hösten 2014 förvärvades kontorsfastigheten Kadetten 29, belägen i ett av Stockholms finaste bostadsområden. Under ett och halvt år evakuerades samtliga hyresgäster. När fastigheten var evakuerad och detaljplaneprocessen hade kommit en bra bit på vägen valde SPG att avyttra fastigheten då tiden för försäljning var perfekt. Fastigheten såldes till en fastighetsutvecklare specialiserad på bostäder i denna typ av områden.

Adress

Kadetten 29, Stockholm

Typ av fastighet

Ombyggnadsprojekt

Yta

10000 m2

Hyresgäst

IDG, Manpower, Jensen Education etc.