Haslum

Haslum, Bærum

Fastigheten förvärvades under maj månad 2018.  Vi utvecklar här ett koncept som ska förenkla livet för äldre vuxna genom att tillgodose olika faciliteter och tjänster som underlättar vardagen. Här planeras för rymliga gemensamhetsytor som möjliggör umgänge och främjar ett socialt liv.

SPG arbetar i dagsläget med en detaljplaneprocess berörande fastigheten.