Gustavsberg Centrum – Värmdö

Gustavsberg Centrum - Värmdö

Gustavsberg centrum förvärvades under 2021 och består idag av cirka 6 600 kvadratmeter kommersiella lokaler. Fastigheten är idag del av ett större planområde där detaljplaneprocess pågår. Ambitionen är att skapa ett mer levande och attraktivt centrum genom att tillföra ett stort antal bostäder till platsen samt skapa möjligheter för fler viktiga samhällsfunktioner. Målsättningen är att befintliga hyresgäster fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet både under och efter utvecklingen av centrumet.

 

 

Upplåtelseform:

Blandad bebyggelse

Antal bostäder:

Ca. 300 bostäder

Färdigställande:

2025

Kontaktperson

Björn Alexanderson

bjorn.alexanderson@spg.se