Gasugnen

Gasugnen, Örebro

Fyra av fastigheterna ligger i nära anslutning till varandra och utgör Kvarteret Gasugnen. Kv Gasugnen är belägen i området Sörby/Almby i de södra delarna av centrala Örebro med närhet till centrum och rekreationsområden. Syftet är att omvandla ett industriområde till ett område för bostäder, handel, kontor m.m. Detta är ett första steg i att utveckla området och få en mer stadsliknande miljö med bland annat bostäder efter Rudbecksgatan.

Typ av fastighet

Hyresrätt

Färdigställt

2017

Antal bostäder

147

Arkitekt

Tengbom Arkitekter

Entreprenör

Consto

Kontaktperson

Christian Olofsson

christian.olofsson@spg.se