BRF Körsbärsparken

BRF Körsbärsparken, Nykvarn

Den 15 januari 2014 vann en ny detaljplan laga kraft avseende Nykvarn Centrum. Detta innebär starten för en omfattande förnyelse och modernisering av Nykvarns Centrum. Målsättningen är att förädla och utveckla lokalcentrumet till en attraktiv och komplett handelsplats genom att bygga nya fräscha butiker och bostäder. Nya Nykvarns Centrum kommer att domineras av en relativt småskalig bebyggelse av bostadshus med handel i bottenplan. Cirka 250 nya bostadslägenheter i 4-5 våningshus omgärdade av gårdar med parkkänsla, centralt, och i absolut bästa läge med omedelbar närhet till butiker, restauranger, gym, offentlig service, ungdoms och föreningslokaler samt väl utbyggda kommunikationer.

Typ av fastighet

Bostadsrätt

Färdigställt

2018

Antal bostäder

43

Arkitekt

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB

Entreprenör

Box Bygg