BRF Handelsparken

BRF Handelsparken, Kungsängen

Antal bostäder

65

Färdigställt

2018

Entreprenör

Consto

Arkitekt

Metod Arkitekter