Bäverbäcken Norra – Tyresö

Bäverbäcken Norra - Tyresö

Intill Tyresö Centrum och i direkt anslutning till Tyresö Golfbana utvecklar SPG cirka 240 bostäder om 1 – 4 rok fördelat på 8 huskroppar. Detaljplanen är under antagande och förhoppningen är att sätta spaden i marken under slutet av 2022. Projektet är en del av ett större utvecklingsområde där det kommer byggas cirka 500 bostäder och ett hotell.

Upplåtelseform

Blandad Bebyggelse

Antal Bostäder

240

Färdigställande

2024

Kontaktperson

Ida Sylvan

ida.sylvan@spg.se