Ankerhagen – Hamar

Ankerhagen - Hamar

Våren 2022 förvärvade SPG Ankerhagen av Hamar kommun. Tomten är centralt belägen i Hamar. Här avser SPG att utveckla cirka 250 boliger. Bostäderna kommer utvecklas med fokus på hållbarhet, gemenskap och mångfald.

Antal bostäder

250

Arkitekt

White Arkitekter

Kontaktperson

Line Graff Nesse

line.graff.nesse@spg.no