Aleris Hamlet – Köpenhamn

Aleris Hamlet - Köpenhamn

2012 gjorde SPG sin första investering på den danska fastighetsmarknaden genom förvärvet av Hamlet, Danmarks största privatägda sjukhus, Hamlet i Köpenhamn. SPG hade sedan 2010 haft ett strategiskt samarbete med Aleris, som 2012 köpte driften av Hamlets verksamhet.

Byggnaden har en storlek på ca. 10 000 kvm och består av 50 avdelningar. 2016 avyttrade SPG fastigheten till Vectura Fastigheter, ett bolag som i likhet med Aleris är en del av Investor.

Typ

Sjukhus

Storlek

10 000 m2