Åkers Runö – Österåker

Åkers Runö - Österåker

I Österåker kommun, i direkt anslutning till Roslagsbanan och tågstationen Åkers Runö, driver SPG detaljplan för en funktionsblandad stadsdel om 40 000 kvm BTA med cirka 600 bostäder. Funktionerna som inkluderas är bland annat bostäder, kontor, handel, förskola, äldreboende, padelbanor och utegym.

Upplåtelseform

Blandad bebyggelse

Antal bostäder

Cirka 600

Färdigställande

2026

Kontaktperson

Ida Sylvan

ida.sylvan@spg.se