Pågående projekt

Bruket Brygge

BRF Stationslunden 1

Berger Hage

BRF Slänten 1

Innovation

Genom att vara innovativa kan vi skapa spännande investeringsmöjligheter, en förutsättning för att kunna leverera avkastning högre än genomsnittet.