Pågående projekt

Kungälv förskola

Skölsta Förskola

Ultuna Förskola

Innovation

Genom att vara innovativa kan vi skapa spännande investeringsmöjligheter, en förutsättning för att kunna leverera avkastning högre än genomsnittet.