Under ständig utveckling

Det finns alltid en långsiktighet bakom våra beslut, vi är övertygade om att det är ett bra sätt att göra affärer

SPG är en långsiktig fastighetsutvecklare och vi arbetar i nära samarbete med våra partner och köpare. Alltid med målet att uppnå en så bra slutprodukt som möjligt och samtidigt skapa avkastning för våra investerare.

Lika viktigt som det är för oss att bygga fokus, delaktighet och gemensamma mål internt, lika viktigt är det för oss att bygga och utveckla relationerna till våra investerare, kunder och andra samarbetspartners. Det handlar om att skapa förtroende. Med få och väl utvalda kunder ger vi oss bättre möjligheter att lära känna och förstå varandra bättre. En stor fördel för den som vill kunna leverera den bästa avkastningen till sina investerare. Därför arbetar vi alltid utifrån vad vi kallar en ”bäst i klassen”-mentalitet, med målsättningen att vara en av den skandinaviska fastighetsmarknadens mest framgångsrika aktörer.

Genom att engagera oss i och utveckla såväl våra fastigheter som deras närliggande omgivningar arbetar vi inte bara för att skapa bra lägen för våra hyresgäster och stadens invånare, utan på lång sikt också för fastigheterna och våra investerare.

Lojalitet

Förtroende från investerare, kunder och samarbetspartners är avgörande för ett långsiktigt värdeskapande och bygger på lojalitet och öppenhet mot samtliga intressenter.