Nyheter

SPG säljer Olav Vs gate 11 i Stavanger centrum

7 november 2016

SPG säljer sjukhus i Köpenhamn til Investorägda Vectura Fastigheter

10 oktober 2016

SPG förstärker och rekryterar tre nya medarbetare

7 oktober 2016

SPG utvecklar cirka 520 lägenheter i Jessheim centrum

26 september 2016

SPG köper specialistsjukhus i Hokksund

22 september 2016

SPG ingår avtal avseende råmark i Tumba, Botkyrka om 110 000 kvm

15 september 2016

SPG förvärvar byggrätt i Vårberg om 6 800 kvm BTA.

2 maj 2016

Scandinavian Property Group förvärvar bostadsbyggrätt i Sundsvall om 5300 kvm BTA

12 april 2016

Scandinavian Property Group säljer för 700 Mkr i Kungsängen och i Karlstad

13 januari 2016

Innovation

Genom att vara innovativa kan vi skapa spännande investeringsmöjligheter, en förutsättning för att kunna leverera avkastning högre än genomsnittet.