Kontakt

SPG Stockholm
Nybrokajen 5
111 48 Stockholm

Carl Zetterqvist

Carl anställdes på SPG under 2014. Carl har en examen i Real Estate Finance vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och arbetade tidigare på Royal Bank of Scotland där han arbetat med roller inom både Global Restructuring Group och senare RBS Nordisk Renting.

Carl Zetterqvist

Partner, Chief Operating Officer Mobil +46 709 992 571 carl.zetterqvist@spg.se

Carl anställdes på SPG under 2014. Carl har en examen i Real Estate Finance vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och arbetade tidigare på Royal Bank of Scotland där han arbetat med roller inom både Global Restructuring Group och senare RBS Nordisk Renting.

Maryam Tarighi

Maryam anställdes på SPG under 2018. Maryam har en civilekonomexamen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Innan Maryam började på SPG arbetade hon som Investment Controller på Coeli Private Equity & Real Estate och har sedan tidigare även erfarenhet från revision på Deloitte.

Maryam Tarighi

Partner, Chief Financial Officer Sweden Mobil +46 72 171 15 11‬ maryam.tarighi@spg.se

Maryam anställdes på SPG under 2018. Maryam har en civilekonomexamen från Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Innan Maryam började på SPG arbetade hon som Investment Controller på Coeli Private Equity & Real Estate och har sedan tidigare även erfarenhet från revision på Deloitte.

Simon Sjöbom

Simon anställdes på SPG under 2019 och har över 10 års erfarenhet från byggbranschen. Han har en examen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med en kandidat inom byggteknik och ekonomi. Han kommer närmast från Skanska där han arbetat nästan fem år som produktionschef samt senast som projektchef.

Simon Sjöbom

Partner, Head of Development Sweden Mobil +46 768 677 420 Simon.sjobom@spg.se

Simon anställdes på SPG under 2019 och har över 10 års erfarenhet från byggbranschen. Han har en examen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm med en kandidat inom byggteknik och ekonomi. Han kommer närmast från Skanska där han arbetat nästan fem år som produktionschef samt senast som projektchef.

Ida Sylvan

Ida anställdes på SPG under 2016. Ida har en civilingenjörsexamen i Real Estate and Construction Management från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tidigare har Ida arbetat som controllerassistent på Humlegården Fastigheter AB samt som markjägare på SHH Bostad AB.

Ida Sylvan

Director, Investment & Asset Management Mobil +46 762 969 596 ida.sylvan@spg.se

Ida anställdes på SPG under 2016. Ida har en civilingenjörsexamen i Real Estate and Construction Management från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Tidigare har Ida arbetat som controllerassistent på Humlegården Fastigheter AB samt som markjägare på SHH Bostad AB.

Björn Alexanderson

Björn anställdes på SPG under 2018. Björn har studerat företagsekonomi med inriktning finans och data & systemvetenskap vid Stockholms universitet. Vid sidan av sina studier arbetade han på Svenska Bostadsfonden med kundbearbetning av den institutionella marknaden samt med försäljning i nyemissioner riktade mot den privata marknaden.

Björn Alexanderson

Director, Investment & Asset Management Mobil +46 737 071 159 bjorn.alexanderson@spg.se

Björn anställdes på SPG under 2018. Björn har studerat företagsekonomi med inriktning finans och data & systemvetenskap vid Stockholms universitet. Vid sidan av sina studier arbetade han på Svenska Bostadsfonden med kundbearbetning av den institutionella marknaden samt med försäljning i nyemissioner riktade mot den privata marknaden.

Michaela Borgström

Michaela anställdes på SPG 2020. Michaela har studerat företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har de senaste fem åren arbetat som redovisningekonom hos Nordenhem redovisning där hon ansvarade för en kundportfölj med ett 40-tal entreprenöriella bolag.

Michaela Borgström

Financial Controller Mobil +46 707 23 99 77 Michaela.Borgstrom@spg.se

Michaela anställdes på SPG 2020. Michaela har studerat företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har de senaste fem åren arbetat som redovisningekonom hos Nordenhem redovisning där hon ansvarade för en kundportfölj med ett 40-tal entreprenöriella bolag.

Linda Carlsson

Linda anställdes på SPG 2020 och har sedan tidigare 5 års erfarenheter från Skanska där hon senast arbetade i rollen som projektingenjör. Linda har en kandidatexamen i Byggteknik och design från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Linda Carlsson

Development Director Mobil +46 708 300 272 linda.carlsson@spg.se

Linda anställdes på SPG 2020 och har sedan tidigare 5 års erfarenheter från Skanska där hon senast arbetade i rollen som projektingenjör. Linda har en kandidatexamen i Byggteknik och design från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Lovisa Hallman

Lovisa anställdes på SPG under 2020. Lovisa har en civilingenjörsexamen i Civil and Architectural Engineering från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon kommer närmast från Skanska där hon har haft flera roller i byggproduktionen och varit en del av traineeprogrammet Skanska 21.

Lovisa Hallman

Development Associate Mobil +46 763 125 111 lovisa.hallman@spg.se

Lovisa anställdes på SPG under 2020. Lovisa har en civilingenjörsexamen i Civil and Architectural Engineering från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon kommer närmast från Skanska där hon har haft flera roller i byggproduktionen och varit en del av traineeprogrammet Skanska 21.

Carl-Henrik Dalvik

Carl-Henrik anställdes på SPG under 2021. Carl-Henrik har en examen i företagsekonomi från Uppsala universitet. Innan Carl-Henrik började på SPG arbetade han med revision av finansiella bolag på KPMG. Carl-Henrik har även tidigare arbetat inom Retail på SEB.

Carl-Henrik Dalvik

Financial Controller Mobil +46 729 88 66 64 carl.dalvik@spg.se

Carl-Henrik anställdes på SPG under 2021. Carl-Henrik har en examen i företagsekonomi från Uppsala universitet. Innan Carl-Henrik började på SPG arbetade han med revision av finansiella bolag på KPMG. Carl-Henrik har även tidigare arbetat inom Retail på SEB.

Anton Carlsund

Anton anställdes på SPG under 2021. Anton har en masterexamen i International Business från Copenhagen Business School. Vid sidan av sina studier arbetade Anton senast som analytiker för det norska impact investmentbolaget Nordic Mircrofinance Iniative AS.

Anton Carlsund

Analyst, Investment & Asset Management Mobil +46 73 261 99 38 anton.carlsund@spg.se

Anton anställdes på SPG under 2021. Anton har en masterexamen i International Business från Copenhagen Business School. Vid sidan av sina studier arbetade Anton senast som analytiker för det norska impact investmentbolaget Nordic Mircrofinance Iniative AS.

SPG Oslo
Ruseløkkveien 30
0251 Oslo
Norway

Knut Holte

Knut är en av grundarna i SPG. Han har omfattande kunskap inom fastighetsmarknaden med 16 års erfarenhet. Tidigare hade Knut ledningsuppdrag i Hewlett Packard där han arbetade på norsk/nordisk nivå. Knut har startat ett flertal framgångsrika Venture-bolag och har en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan BI.

Knut Holte

Managing Partner Mobil +47 91 31 37 27 knut.holte@spg.no

Knut är en av grundarna i SPG. Han har omfattande kunskap inom fastighetsmarknaden med 16 års erfarenhet. Tidigare hade Knut ledningsuppdrag i Hewlett Packard där han arbetade på norsk/nordisk nivå. Knut har startat ett flertal framgångsrika Venture-bolag och har en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan BI.

Pål Hvammen

Pål anställdes på SPG under 2013 och har en omfattande erfarenhet från kapital – och fastighetmarknaden. Innan SPG arbetade Pål åtta år som Investment Director hos Canica AS. Han har även arbetat som CFO för ICA Fastigheter, SVP M & A för ICA AB och för Storebrand.

Pål Hvammen

Partner, Chief Investment Officer Mobil +47 91 35 35 14 paal.hvammen@spg.no

Pål anställdes på SPG under 2013 och har en omfattande erfarenhet från kapital – och fastighetmarknaden. Innan SPG arbetade Pål åtta år som Investment Director hos Canica AS. Han har även arbetat som CFO för ICA Fastigheter, SVP M & A för ICA AB och för Storebrand.

Simen Gunnerud

Simen anställdes på SPG under 2016. Simen arbetade tidigare med revision och rådgivning på BDO där han fokuserade på fastigheter och omsorg. Simen har en kandidatexamen i civilekonomi från Norges Handelshögskola (NHH) med inriktning på finansiell ekonomi samt en MSc i Economics and Business administration.

Simen Gunnerud

Partner, Chief Financial Officer Norway Mobil +47 979 52 810 simen.gunnerud@spg.no

Simen anställdes på SPG under 2016. Simen arbetade tidigare med revision och rådgivning på BDO där han fokuserade på fastigheter och omsorg. Simen har en kandidatexamen i civilekonomi från Norges Handelshögskola (NHH) med inriktning på finansiell ekonomi samt en MSc i Economics and Business administration.

Kim Alexander Larsen

Kim anställdes på SPG under 2017. Han är utbildad civilingenjör i Bygg-och Miljöteknik från Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet ( NTNU). Kim har tidigare arbetat på Skanska Norge AS med både upphandlingar och fastighetsutveckling. Under de senaste åren har han arbetat som teknikchef på Salto Eiendom AS, där han arbetade med att utveckla köpcentrum i kombination med bostäder.

Kim Alexander Larsen

Partner, Development Mobil +47 98 21 03 50 kim.alexander.larsen@spg.no

Kim anställdes på SPG under 2017. Han är utbildad civilingenjör i Bygg-och Miljöteknik från Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet ( NTNU). Kim har tidigare arbetat på Skanska Norge AS med både upphandlingar och fastighetsutveckling. Under de senaste åren har han arbetat som teknikchef på Salto Eiendom AS, där han arbetade med att utveckla köpcentrum i kombination med bostäder.

Markus Erlandsen

Markus anställdes på SPG under 2015. Han har en MBA från IEDE Business School i Madrid. Innan SPG arbetade Markus i tre år som finansanalytiker för konsultbolagen LSAS och BBS Capital i Mayfair.

Markus Erlandsen

Partner, Investment & Asset Management Mobil +47 90 36 22 44 markus.erlandsen@spg.no

Markus anställdes på SPG under 2015. Han har en MBA från IEDE Business School i Madrid. Innan SPG arbetade Markus i tre år som finansanalytiker för konsultbolagen LSAS och BBS Capital i Mayfair.

Camilla Leknes-Monssen

Camilla anställdes på SPG 2021. Innan SPG jobbade Camilla 8 år på BDO med revision och rådgivning. Hon är godkänd auktoriserad revisor och jobbade utöver sin tid på BDO ett år med koncernrevision i DNB BANK, fokuserat på internrevision av bankens kapitalmarknadsavdelningar. Camilla har en masterexamen i Applied Economics and Finance från Copenhagen Business School samt en MRR (Master i Revision och Räkenskap) från Handelshögskolan BI.

Camilla Leknes-Monssen

Finance Director Mobil + 47 92 28 74 61 camilla.leknes-monssen@spg.no

Camilla anställdes på SPG 2021. Innan SPG jobbade Camilla 8 år på BDO med revision och rådgivning. Hon är godkänd auktoriserad revisor och jobbade utöver sin tid på BDO ett år med koncernrevision i DNB BANK, fokuserat på internrevision av bankens kapitalmarknadsavdelningar. Camilla har en masterexamen i Applied Economics and Finance från Copenhagen Business School samt en MRR (Master i Revision och Räkenskap) från Handelshögskolan BI.

Henrik Tingdal Tune

Henrik anställdes på SPG i april 2021. Han är utbildad civilingenjör från NTNU i bygg och miljöteknik. Henrik har tidigare arbetat i Advansia (tidigare ÅF) som projektledare och assisterande sektionschef. Henrik har lett flera utbyggnadsprojekt inom bland annat hälsa och omsorg.

Henrik Tingdal Tune

Development Director Mobil + 47 930 47 119 henrik.tune@spg.no

Henrik anställdes på SPG i april 2021. Han är utbildad civilingenjör från NTNU i bygg och miljöteknik. Henrik har tidigare arbetat i Advansia (tidigare ÅF) som projektledare och assisterande sektionschef. Henrik har lett flera utbyggnadsprojekt inom bland annat hälsa och omsorg.

Line Graff Nesse

Line anställdes på SPG i augusti 2021. Line har en civilingenjörsexamen från NTNU i industriell ekonomi och teknik management. Hon har tidigare arbetat i Bærum kommune fastigheter och var medgrundare till Dignia Fastigheter som arbetar med utveckling av senioranpassade bostäder.

Line Graff Nesse

Associate, Investment & Asset Management Mobil + 47 90 97 07 13 line.graff.nesse@spg.no

Line anställdes på SPG i augusti 2021. Line har en civilingenjörsexamen från NTNU i industriell ekonomi och teknik management. Hon har tidigare arbetat i Bærum kommune fastigheter och var medgrundare till Dignia Fastigheter som arbetar med utveckling av senioranpassade bostäder.

Cecilie Rasmussen

Cecilie anställdes på SPG i augusti 2021. Cecilie har en Master i Real Estate från Cass Business School i London. Hon har de senaste åren arbetat som asset manager hos Anvil Asset Advisors.

Cecilie Rasmussen

Associate, Investment & Asset Management Mobil + 47 40 64 63 52 cecilie.rasmussen@spg.no

Cecilie anställdes på SPG i augusti 2021. Cecilie har en Master i Real Estate från Cass Business School i London. Hon har de senaste åren arbetat som asset manager hos Anvil Asset Advisors.

Linn Therese Rode

Linn Therese anställdes på SPG i januari 2021. Hon har en bakgrund från turism, sälj och marknadsföring. Linn Therese arbetade tidigare på hotell samt som flygvärdinna.

Linn Therese Rode

Front Office Manager Mobil + 47 97 97 97 40 administrasjon@spg.no

Linn Therese anställdes på SPG i januari 2021. Hon har en bakgrund från turism, sälj och marknadsföring. Linn Therese arbetade tidigare på hotell samt som flygvärdinna.

Frida Hjelde

Frida anställdes på SPG i januari 2022. Hon har en MSc i Finance and Investments från Copenhagen Business School i Köpenhamn. Frida kommer senast från Arctic Securities där hon arbetade med corporate finance.

Frida Hjelde

Analyst, Investment & Asset Management Mobil + 47 93 89 84 65 frida.hjelde@spg.no

Frida anställdes på SPG i januari 2022. Hon har en MSc i Finance and Investments från Copenhagen Business School i Köpenhamn. Frida kommer senast från Arctic Securities där hon arbetade med corporate finance.

Emil Fløvik Nygård

Emil anställdes på SPG november 2022. Han är utbildad civilingenjör från NTNU i bygg- och miljöteknik.

Emil arbetade tidigare jobbet som projektledare och ass. sektionschef i Advansia (tidigare ÅF) och har erfarenhet från ett flertal offentliga projekt avseende specialfastigheter inom vård och omsorg.

Emil Fløvik Nygård

Development Associate emil.nygard@spg.no

Emil anställdes på SPG november 2022. Han är utbildad civilingenjör från NTNU i bygg- och miljöteknik.

Emil arbetade tidigare jobbet som projektledare och ass. sektionschef i Advansia (tidigare ÅF) och har erfarenhet från ett flertal offentliga projekt avseende specialfastigheter inom vård och omsorg.

Martin Aas Østereng

Martin anställdes på SPG november 2022. Innan SPG arbetade Martin med affärssystem och -utveckling mot fastighetsbranschen i Lime Technologies. Han är utbildad civilekonom från Norges Handelshögskola (NHH) med specialisering i strategi och ledarskap.

Martin Aas Østereng

Financial Controller martin.ostereng@spg.no

Martin anställdes på SPG november 2022. Innan SPG arbetade Martin med affärssystem och -utveckling mot fastighetsbranschen i Lime Technologies. Han är utbildad civilekonom från Norges Handelshögskola (NHH) med specialisering i strategi och ledarskap.

Innovation

Genom att vara innovativa kan vi skapa spännande investeringsmöjligheter, en förutsättning för att kunna leverera avkastning högre än genomsnittet.