Vi blickar framåt

SPG utvecklar mer än bara bostäder – vårt mål är att skapa helt nya och attraktiva stadsdelar!

Som fastighetsutvecklare vill SPG erbjuda marknaden både innovativa och hållbara bostadslösningar, för olika åldersgrupper och livssituationer. Från förstagångsköparen med fokus på kostnadseffektiva kvadratmetrar, till äldre som önskar skräddarsy sitt boende för en aktiv ålderdom.

 

Det ställer stora krav på oss i arbetet med att få fram de rätta områdena för framtiden – och vi lägger därför stora resurser på att hitta platser med unika egenskaper. Det kan handla om områden med bra kommunikationsmöjligheter, gamla industriområden eller citykvarter. Genom att utgå från och ta tillvara det som är unikt för varje plats kan vi ge våra projekt helt egna identiteter. Resultatet är attraktiva hem, på platser där människor vill bo.

Rykkinntoppen är ett seniorbostadsprojekt i Bærums kommun, strax väster om Oslo, som SPG utvecklar i nära samarbete med Unicare Fram Rehabiliteringscenter. Här kommer de boende att ha tillgång till ett utvecklat tjänsteutbud som gör det möjligt att planera för en trygg ålderdom.

 

 

I Västeuropa står idag åldersgruppen 60+ för över 60 % av konsumtionstillväxten. Denna åldersgrupp vill bo hemma så länge som möjligt, samtidigt som de vill få tillgång till tjänster kopplat till sjukvård och äldreomsorg. SPG kommer inom en snar framtid att lansera fler projekt för just detta segment.

Lojalitet

Förtroende från investerare, kunder och samarbetspartners är avgörande för ett långsiktigt värdeskapande och bygger på lojalitet och öppenhet mot samtliga intressenter.