Bostad

Som bostadsutvecklare strävar SPG efter att i respektive projekt bygga rätt produkt till rätt målgrupp. Genomgående för samtliga bostadsprojekt är att vi bygger bostäder med hög kvalitet och smarta planlösningar.

Vegastaden – Haninge

Bruket Brygge – Fredrikstad

Skogmo Park – Jessheim

Omsorg

När vi 2010 beslutade oss för att investera i omsorgssektorn, gick SPG in som pionjär på den norska privata hälso- och omsorgsmarknaden. Innan dess hade vi i Sverige under flera års tid kunnat se både markant sänkta avkastningskrav inom segmentet samhällsfastigheter och skarpare prisbilder än inom andra segment.

Rykkinntoppen – Bærum

Aleris Hamlet – Köpenhamn

Nykvarns Vårdcentral

Projektutveckling

När vi pratar om projektutveckling pratar vi om utvecklingsprojekt av befintlig byggnation med fokus på centralt belägna kontors-, bostads- och handelsfastigheter med utvecklingspotential i Skandinaviens största städer.

Karlbergsvägen 77 – Stockholm

Tollbugata 8 – Oslo

CCC Karlstad

Lojalitet

Förtroende från investerare, kunder och samarbetspartners är avgörande för ett långsiktigt värdeskapande och bygger på lojalitet och öppenhet mot samtliga intressenter.