Bostad

Som bostadsutvecklare strävar SPG efter att i respektive projekt bygga rätt produkt till rätt målgrupp. Genomgående för samtliga bostadsprojekt är att vi bygger bostäder med hög kvalitet och smarta planlösningar.

Vegastaden – Haninge

Bruket Brygge

Skogmo Park

Omsorg

När vi 2010 beslutade oss för att investera i omsorgssektorn, gick SPG in som pionjär på den norska privata hälso- och omsorgsmarknaden. Innan dess hade vi i Sverige under flera års tid kunnat se både markant sänkta avkastningskrav inom segmentet samhällsfastigheter och skarpare prisbilder än inom andra segment.

Rykkinntoppen

Aleris Hamlet

Nykvarns vårdcentral

Projektutveckling

När vi pratar om projektutveckling pratar vi om utvecklingsprojekt av befintlig byggnation med fokus på centralt belägna kontors-, bostads- och handelsfastigheter med utvecklingspotential i Skandinaviens största städer.

Karlbergsvägen 77

Tollbugata 8

CCC Karlstad

Lojalitet

Förtroende från investerare, kunder och samarbetspartners är avgörande för ett långsiktigt värdeskapande och bygger på lojalitet och öppenhet mot samtliga intressenter.