Category Archive: Projektutveckling

 1. Scandinavian Property Group tecknar avtal med Preservia Hyresfastigheter om att utveckla bostäder vid Bålsta station

  Kommentarer inaktiverade för Scandinavian Property Group tecknar avtal med Preservia Hyresfastigheter om att utveckla bostäder vid Bålsta station

  Scandinavian Property Group (SPG) har idag tecknat avtal med Preservia Hyresfastigheter AB (publ) (Preservia) om att utveckla bostäder i Bålsta.

  Området är beläget strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen och Stockholmsvägen. Totalt består projektet om fyra kvarter bostäder med exploatering om ca 20 000 kvm bruttoarea. Avsikten är att uppföra 250–300 bostäder som bostadsrätter.

  Detaljplanarbetet pågår och för närvarande befinner sig detaljplanearbetet i granskningsutlåtandefas. Detaljplanen bedöms vinna laga kraft under 2018 och byggstart är estimerad till andra halvåret 2018 med färdigställande år 2020/2021 beroende på när byggstart kan ske.

  Preservia har sedan tidigare haft projektansvaret för projektet och tar nu in SPG som samarbetspart där SPG tar helhetsansvaret för den vidare utvecklingen och färdigställandet.

  – Detta projekt och etableringen av samarbetet med Preservia är en vidareutveckling av SPGs strategi att utveckla bostäder i kollektivnära områden i Storstockholm samt Sveriges regionstäder. SPG har i och med detta projekt totalt 3 700 lägenheter under projektering och produktion med ett samlat projektvärde på cirka 9 miljarder, säger Christian Olofsson vd SPG.

  – Det är glädjande att vi nått den här överenskommelsen med SPG. Det säkerställer hög kvalitet och genomförandekraft av projektet. Vi ser fram emot att bidra till stadsutvecklingen i Bålsta, säger Topias Riuttamäki, vd Preservia Hyresfastigheter AB (publ).

  Hamilton Advokatbyrå, med ansvarig delägare Charles Andersson, är legal rådgivare till SPG.

 2. SPG säljer “Finanshuset” i Hamar

  Kommentarer inaktiverade för SPG säljer “Finanshuset” i Hamar

  SPG förvärvade 2010, Torggata 72 i Hamar centrum.

  Fastigheten har de senaste åren genomgått en totalrenovering med byte av tekniska installationer, nya fönster och fasader samt hyresgästanpassningar för nya och befintliga hyresgäster.

  Fastigheten omfattar cirka 8 200 kvm och har långa hyresavtal med Nordea Bank, Handelsbanken, Gjensidige, Aktiv Eiendomsmegling samt Sykehuset Innlandet HF.

  Fastigheten har nu avyttrats till Hamjern Eiendom AS, med tillträde per 1 juni 2017.

  ”Vi har varit ägare av Finanshuset i 7 år” säger VD Knut Holte i SPG, ”och det var en naturlig tidpunkt för oss att söka en exit av fastigheten. Jag tror Hamjern Eiendom AS med deras lokala förankring, blir en bra fastighetsägare och förvaltare av fastigheten i framtiden.”

  Union Norsk Næringsmegling har varit rådgivare i transaktionen.

 3. Box Bygg ska uppföra ett 15-våningars hus med 80 hyresrätter åt Scandinavian Property Group i Vårberg Centrum

  Kommentarer inaktiverade för Box Bygg ska uppföra ett 15-våningars hus med 80 hyresrätter åt Scandinavian Property Group i Vårberg Centrum

  Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat avtal med BOX Bygg att på totalentreprenad uppföra ett 15 våningars bostadshus i Vårberg Centrum. Byggnaden innehåller 80 hyreslägenheter. Det översta planen består av 3 loftlägenheter med vidunderlig utsikt. Projektet innehåller lokaler i de två nedersta planen.

  – Under mina 30 år i branschen har jag sällan varit med om ett projekt där kunden, byggaren, arkitekten och strategiska entreprenörer samarbetat så aktivt för att få till den bästa affären för kunden. Det är så här vi ska jobba, säger Jonas Bill, vd på BOX Bygg

  – Scheiwiller Svensson arkitektkontor har varit enormt kreativa och lyhörda och med BOX Bygg som projektledare har vi lyckats kombinera spännande arkitektur och gedigen kvalitet. De har verkligen lyckats ta fram attraktiva, smarta, yteffektiva lägenheter, säger Carl Zetterqvist på SPG.

  – Det här är ett väldigt kul projekt för en entreprenör. Arkitekten har varit duktig och ritat in samma planlösningar på 10 av de 13 bostadsvåningarna. Det är något av en byggares dröm eftersom effektiviteten blir så hög, säger Victoria Lidfeldt, projektchef på BOX Bygg.

 4. SPG säljer Iseveien Center i Sarpsborg till Ragde Eiendom AS

  Kommentarer inaktiverade för SPG säljer Iseveien Center i Sarpsborg till Ragde Eiendom AS

  SPG förvärvade Iseveien Center i Sarpsborg under 2014. Köpcentrumet omfattar cirka  6 000 kvm, och hade vid förvärvstidpunkten viss vakans.

  Per idag är samtliga ytor uthyrda och omsättningen under 2016 uppgick till MNOK 133,6 vilket motsvarar en ökning om 10,2% jämfört med föregående år.

  ”Vi är nöjda med att centrumet nu är fullt uthyrt och med solida hyresgäster som bland annat Europris var det naturligt att söka en exit” säger Knut Holte, SPG. ”Vi är säkra på att Ragde Eindom AS blir en bra ägare av centrumet”

  Union Norsk Næringsmegling har varit rådgivare i transaktionen.

   

 5. SPG säljer Olav Vs gate 11 i Stavanger centrum

  Kommentarer inaktiverade för SPG säljer Olav Vs gate 11 i Stavanger centrum

  SPG kjøpte i 2011, Olav Vs gate 11 i Stavanger sentrum.
  Det har de siste årene blitt gjennomført en rehabilitering av bygget med nye vinduer/fasade, samt opppgradering av tekniske anlegg.

  Eiendommen er på ca. 3300 m2, og er fullt utleid til Nordea Bank, Norsk Medisinaldepot, Memira og Forusakutten.

  Det er nå besluttet at eiendommen blir solgt til Havnegården Holding AS, med overtakelse per 1.november 2016.

  ”Investeringen har gitt aksjonærene en god avkastning i eierperioden” uttaler daglig leder Knut Holte i SPG,” og Havnegården Holding AS med deres lokale tilstedeværelse, blir en god eier og forvalter av eiendommen i fremtiden.”

  Sverdrup Rådgivning AS har vært selgers rådgiver i transaksjonen.

 6. SPG köper Tollbugata 8

  Kommentarer inaktiverade för SPG köper Tollbugata 8

  SPG köper kontorsegendom i CBD Oslo. 6 200 kvm som ska utvecklas till en modern kontorsfastighet i Oslo city.

 7. Scandinavian Property Group förvärvar Nykvarns Centrum för utveckling av handel, kontor och 300 nya bostäder

  Kommentarer inaktiverade för Scandinavian Property Group förvärvar Nykvarns Centrum för utveckling av handel, kontor och 300 nya bostäder

  – Förvärvet passar väl in i vår strategi att utveckla miljösmarta projekt i anslutning till starka regionstäder i Sverige. Vi är mycket glada att få utveckla Nykvarns Centrum, beläget endast 27 minuters resa från Stockholms city. Här tar vi ett helhetsgrepp för att sätta Nykvarns centrum på kartan och göra det till en attraktiv handels- och mötesplats. Förutom köpcentrum och vårdcentral kommer vi att utveckla cirka 300 nya bostäder, såväl hyres- som bostadsrätter, säger Christian Olofsson, VD på SPG.

  Den totala volymen uppgår till en byggnadsyta (bruttoarean/BTA) om 36 000 kvadratmeter, varav 25 000 BTA är bostäder, och projektvolymen betingar cirka en miljard kronor.

  – I och med förvärvet av Nykvarns Centrum har vi nu cirka 2 000 bostäder under utveckling. Behovet av bostäder är stort i området runt Stockholm och givet det korta avståndet till Stockholm hoppas vi även locka pendlare till Nykvarn, säger Christian Olofsson.

  Box Byggsystem AB, som tillsammans med Sörmlandsporten, tagit fram detaljplanen och varit starkt engagerade i utvecklingen kommer även framgent vara delaktiga i utvecklingen.

  – Vi är stolta och glada att SPG har valt oss som samarbetspartner, säger Jonas Bill, VD på Box Byggsystem AB. Han bekräftar att företaget kommer att rekrytera flera nya medarbetare,
  underentreprenörer och leverantörer på den lokala marknaden med anledning av utvecklingen av Nykvarns Centrum.

  Newproperty har varit rådgivare i transaktionen.

 8. Scandinavian Property Group avtalar stort med H&M i Karlstad

  Kommentarer inaktiverade för Scandinavian Property Group avtalar stort med H&M i Karlstad

  Scandinavian Property Group (SPG) har hyrt ut 90 procent av tillkommande handelsyta i Nya Arkaden på Drottninggatan i centrala Karlstad. Byggstart planeras ske i höst. Nya Arkaden som består av fastigheterna Mercurius 15 samt Mercurius 16 omfattar sedan tidigare cirka 6 200 kvm uthyrbar yta. Genom nybyggnation på Mercurius 16 tillkommer cirka 3 700 kvm uthyrningsbar yta.

  Avtalet med H&M gäller en ny fullkoncept butik i två plan om drygt 3 000 kvm. Utöver detta avtal har SPG kontrakterat ytterligare en aktör avseende etablering av en saluhall, vilket blir en viktig beståndsdel i utformningen av nya Arkaden. Efter detta kommer nya Arkaden att bestå av cirka 10 000 kvm kommersiella lokaler varav 65 procent utgörs av handel.

  Mercurius 15 förvärvades under 2010 av SPG med målsättningen att skapa ett nytt handelskvarter i centrala Karlstad. Under samma år förvärvades även Mercurius 16, med målsättningen att uppnå en kritisk massa av handelsyta samt ökad tillgänglighet genom sitt exceptionella läge i en av Sveriges starkaste regionstäder.

  Under innehavstiden har SPG avyttrat bostäder genom tredimensionell fastighetsbildning samt genomfört investeringar i samband med etableringen av SBABs regionkontor.

 9. SPG köper ett center lokalt i Borgenhaugen, Sarpsborg

  Kommentarer inaktiverade för SPG köper ett center lokalt i Borgenhaugen, Sarpsborg

  Scandinavian Property Group AS (SPG) har gjort ett förvärv i Sarpsborg.

  Iseveien Köpcenter ligger i Borgenhaugen vid riksväg 111. Det är ett nytt köpcenter som blev färdigställt i april 2013 om totalt 6 021 kvm. Köpcentret ligger centralt i ett etablerat handelsområde med god exploatering och med enkel avfart från riksväg 111. Tomten är på 14 600 kvm med 203 parkeringsplatser utomhus.

  – Detta är en stark lokal knutpunkt inom handel. Köpcentret är ett komplement till de befintliga starka handelsaktörerna i området. Köpcentret har en bra mix av attraktiva hyresgäster, ett stort gym och vårdcentral som genererar en hel del kunder. Fastigheten är helt ny och med måttliga hyror. Borgenhaugen är ett växande område med en befolkning på cirka 25 000 personer, och vi är optimistiska om den framtida utvecklingen av centret, säger Pål Hvammen, Partner i SPG.

  Köpare är SPG Iseveien AS, ett bolag med norska investerare samt SPG.

 10. SPG köper fastighet vid Stora Torget i Karlstad

  Kommentarer inaktiverade för SPG köper fastighet vid Stora Torget i Karlstad

  Scandinavian Property Group AS (SPG) har idag gjort ytterligare ett förvärv i Karlstad.

  Fastigheten Mercurius 14 ligger vid Stora Torget i Karlstad och innefattar kontor och kundmottagning för SBAB Bank och Nordea. Total yta uppgår till ca 6 600 kvm

  – Köpet är ett strategiskt köp för SPG. Vi håller på med utvecklingen av kvarteret som skall innehålla nya handelsytor samt kontor och bostäder. I och med detta förvärv har vi kontroll på viktiga detaljer för att lyckas med utvecklingen av Arkaden. Under tiden Otium har ägt fastigheten har den genomgått stora renoveringar och uppgraderingar. Fastigheten framstår i ett utmärkt skicka och har långa hyresavtal med SBAB och Nordea, säger Tobias Emanuelsson, Partner i SPG.

  Köpare är SPG Karlstad M14 AB, ett bolag bestående av ett fåtal svenska investerare samt SPG.

  Eversheds har varit köparens juridiska rådgivare i transaktionen