Category Archive: Omsorg

 1. Infranode och DIF förvärvar omsorgsportfölj av SPG

  Kommentarer inaktiverade för Infranode och DIF förvärvar omsorgsportfölj av SPG

  Infranode och DIF är glada att meddela att en portfölj bestående av hälso-, omsorg- och skolfastigheter har förvärvats från Scandinavian Property Group (SPG).
  Portföljen består av fyra rehabiliteringscenter, 41 omsorgsfastigheter och sju förskolor. Majoriteten av fastigheterna är belägna i och omkring Oslo. Verksamheterna i byggnaderna drivs av välrenommerade och skickliga privata utövare som har avtal med norska kommuner och regionala hälsomyndigheter.

  – Efter investeringen i Akershus Energi Varme och Oslofjord Varme, är vi glada att ha genomfört vår tredje investering i Norge på ett år. Detta är också den första investeringen vi gör inom social infrastruktur, säger Philip Ajina, som är medgrundare och partner i Infranode.

  Projektet ägs till 60 procent av Infranode och 40 procent av DIF. Som långsiktiga ägare kommer de att erbjuda högkvalitativa anläggningar till den offentliga sektorn och till de norska invånarna tillsammans med leverantörer av privata hälso- och sjukvårdstjänster. Dessutom kommer fokus ligga på att öka portföljens storlek genom investeringar och förvärv.

  – DIF är entusiastiska över att gå in i den växande privata hälso- och omsorgsmarknaden. Vi har etablerat ett starkt partnerskap med Infranode och ser fram emot att bygga vidare på denna plattform, säger Willem Jansonius, partner i DIF.

  SPG har varit en pionjär inom den norska privata hälso- och omsorgsmarknaden och kommer framöver att fokusera på att utveckla nya koncept för att möta det växande behovet av seniorboenden.

  – Vi tror bestämt att Infranode och DIF kommer att bli de bäst lämpade ägarna av denna portfölj för framtiden och vi vill även bistå med att utveckla plattformen vidare, säger Knut Holte, som är Managing Partner på SPG.

 2. SPG köper två specialistsjukhus

  Kommentarer inaktiverade för SPG köper två specialistsjukhus

  SPG förvärvar genom sitt dotterbolag SPG Omsorgsbygg två specialistsjukhus belägna på Gjøvik och Jeløya utanför Moss.

  Både Steffensrud Rehabiliteringscenter på Gjøvik och Jeløya kurbad, är väl lämpade för sitt ändamål som rehabiliteringssjukhus för patienter som drabbats av cancer, stroke, amputationer samt skelett- och hjärtsjukdomar.

  Fastigheten omfattar ca. 12 000 kvm och det har signerats 20-åriga hyresavtal med Unicare AS.

  ”Detta är ett strategiskt viktigt förvärv för vår satsning inom omsorgsfastigheter”, säger VD Knut Holte i SPG, ” förvärvet av dessa fastigheter förstärker vår position och är en naturlig ökning av portföljen.”

  SPG Omsorgsbygg har arbetat fokuserat inom omsorgssektorn sedan 2010, och har idag en portfölj på 55 fastigheter i Skandinavien. Portföljen omfattar sjukhus, sjukhem, vårdhem samt förskolor. Fastigheterna har hyresavtal med solida privata operatörer samt kommunala / statliga företag.

 3. Scandinavian Property Group förvärvar vårdcentral i Gnesta

  Kommentarer inaktiverade för Scandinavian Property Group förvärvar vårdcentral i Gnesta

  Scandinavian Property Group (SPG) har förvärvat fastigheten Gnesta 32:8 från Landstinget Sörmland.

  Fastigheten omfattar cirka 7 400 kvm som utgörs huvudsakligen av en vårdcentral och ett äldreboende. I samband med förvärvet har SPG tecknat ett nytt hyresavtal med Landstinget Sörmland avseende vårdcentralen.

  Under 2010 inledde Scandinavian Property Group (SPG) sin satsning på vård- och omsorgsfastigheter i Norden och äger idag fastigheter i Sverige, Norge och Danmark.

  Upprättandet av bolaget SPG Vård Sverige är en del av SPGs satsning på vård- och omsorgsfastigheter i Norden. Förvärvet av fastigheten i Gnesta är bolagets första förvärv.

  ”–Vi är glada över att få möjligheten att förvärva fastigheten i Gnesta. Vi ser fram emot att utveckla fastigheten och inleda ett nära samarbete med våra hyresgäster. Vi arbetar just nu aktivt med att finna ytterligare förvärv till SPG Vård Sverige där vi kan inleda samarbeten med nya hyresgäster” säger Knut Holte, Managing Partner SPG.

 4. Scandinavian Property Group förvärvar ett av Skandinaviens största privata sjukhus i Köpenhamn

  Kommentarer inaktiverade för Scandinavian Property Group förvärvar ett av Skandinaviens största privata sjukhus i Köpenhamn

  Scandinavian Property Group (SPG) etablerade 2010 ett fastighetsbolag med fokus på vård och omsorgssektorn. Målsättningen är att förvärva fastigheter/portföljer i hela Skandinavien. En viktig del av satsningen är att etablera långsiktiga samarbeten med ledande aktörer på marknaden, detta genom att ingå samarbetsavtal. Största samarbetspartnern är per idag Aleris.

  SPG förvärvar nu en fastighet genom köp av Hamlets (Aleris) sjukhus i Köpenhamn. Sjukhusets yta är ca. 10.000 kvm och är per idag Skandinaviens största privata sjukhus.

  “Köpet bidrar till att stärka vår position som ett av de ledande fastighetsbolagen inom vård och omsorgssektorn” säger Knut Holte, Managing Partner SPG. “Vår bedömning att efterfrågan på moderna omsorgsfastigheter kommer fortsätta att öka. För att lösa den kommande efterfrågan krävs att samarbetet och interaktionen mellan privat och offentliga aktörer fortsätter att utvecklas.”

  “Under 2013 kommer vi öka vår portfölj i hela Norden. Senaste förvärvet i Sverige gjorde vi 2010, under 2011 och 2012 har vi förvärvat fastigheter i främst Norge och nu Danmark. I Sverige kommer vi påbörja nya projekt under 2013. Vi skall vara en partner för såväl den privata som den offentliga sektorn. Oavsett om det avser äldreboende, LSS-boende eller barnomsorg så skall SPG vara en attraktiv samarbetspartner”, säger Knut Holte.

  SPG förvärvar fastigheten i Köpenhamn från de danska pensionbolagen Danica Ejendomselskab och PFA Pension.