Scandinavian Property Group (SPG) utvecklar unikt projekt i samarbete med Hamar kommun

23 maj 2022

SPG har ingått avtal med Hamar kommun gällande förvärv av projektet Ankerhagen. På fastigheten, som är totalt 19 000 kvm, drivs för närvarande detaljplan med målsättningen att tillskapa cirka 200 bostäder.

 

Hamar kommun har tagit fram riktlinjer för den unika bostadssatsningen i Ankerhagen. Det kommer att uppföras 16 LSS bostäder, tio lägenheter för unga förstagångsköpare samt fyra familjebostäder som öronmärks för för köpare som tar sitt första lån. LSS bostäderna kommer att återköpas av Hamar kommun och resterande bostäder säljs på den öppna marknaden. Projektet kommer att utvecklas och realiseras i linje med Hamar kommuns klimatplan.

 

«Vi är väldigt stolta att bli valda som samarbetspartner av Hamar kommun i en tuff konkurrens med några av Norges främsta bostadsutvecklare.» säger Knut Holte, Managing Partner på SPG. «Tomten är belägen i ett av de mest attraktiva områdena i Hamar kommun, med närhet till centrum och en naturskön omgivning.»

 

«Vi har en gemensam vision med Hamar kommun – att utveckla bostäder med en inkluderande samhällsuppbyggnad för att motverka ensamhet och inaktivitet genom att tillskapa goda sociala mötesplatser.

 

«Vi är stolta över att ha två pågående projekt med norska kommunerna, Bærum och Hamar, med fokus på utveckling av morgondagens bostadskoncept med miljö, social hållbarhet och mångfald i centrum.» avslutar han.

 

Nils Solbraa, ansvarig för projektavdelningen i Hamar Kommun, glädjer sig också till att realisera projektet.

 

«Detta projekt är ett väldigt viktigt projekt för Hamar kommun» uppger Nils Solbraa, «och vi ser fram emot att samarbeta med SPG gällande vidareutvecklingen av den fina tomten».