Scandinavian Property Group ingår entreprenadavtal med BOX bygg och byggstartar i Tumba

27 apr 2022

Scandinavian Property Group (SPG) har ingått totalentreprenadavtal med BOX Bygg avseende den första etappen av projektet i Kassmyråsen som innefattar tre punkthus och ett parkeringsgarage.

 

”BOX Bygg har i vårt projekt i Vega presterat väldigt bra genom hela processen. I Vega har vi färdigställt cirka 300 bostäder där ett av kvarteren vann Haninges arkitekturpris 2021.  Detta gör att vi nu ser fram emot att succesivt övergå från projektering till produktion i vår första etapp i Botkyrka kommun med BOX Bygg som totalentreprenör”, säger Simon Sjöbom, utvecklingschef för SPG i Sverige.

 

Projektet kommer totalt innefatta cirka 400 bostäder med blandade upplåtelseformer samt en förskola och ett parkeringsgarage.

 

”Vi är mycket glada över att vi snart byggstartar kvarteret Vintergatan, den första etappen i den kommande utvecklingen av Kassmyra tillsammans med BOX Bygg. Uppförandet av förskola, torg, restaurang, promenadstråk och utegym i kombination med kreativ arkitektur och lättillgängliga grönområden ska tillföra området trygga bostadskvarter. Kvarteret kommer fokusera på grannskap och gemenskap där området byggs för människor i alla åldrar. Med fokus på miljö där första etappen projekteras utefter miljöbyggnad guld är målsättningen att kvarteret Vintergatan ska sätta ett tydligt avtryck för den framtida utvecklingen i Kassmyra.” säger Erik Körner, Director Investment & Asset management på SPG.