Klartecken för SPG:s detaljplan i Tumba om 400 nya bostäder och förskola

11 feb 2022

 

 

11 feb 2022

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i södra Tumba, Botkyrka kommun, har nu vunnit laga kraft. Här avser Scandinavian Property Group (SPG) att uppföra omkring 400 nya bostäder samt en förskola och parkeringshus.

Detaljplanen antogs i kommunfullmäktige den 16 december och vann slutligen laga kraft den 7 februari 2022 då inga överklaganden inkommit. Under cirka fem års tid har SPG tillsammans med Botkyrka kommun intensivt arbetat fram ett förslag om att skapa ett nytt och attraktivt naturnära bostadsområde. Målsättningen är att påbörja byggnation av den första etappen innan sommaren.

Vi är väldigt nöjda över att vår detaljplan i Tumba äntligen vunnit laga kraft och att projektet nu närmar sig en byggstart. Detta ger oss möjligheten att skapa en ny destination samt uppföra kvalitativa och attraktiva bostäder i Stockholmsregionen.” säger Erik Körner, Director Investment & Asset Management på SPG.