Scandinavian Property Group sålde bostäder för 1,1 miljarder under 2021

24 jan 2022

Scandinavian Property Group (SPG) sålde totalt 428 bostäder motsvarande cirka 22 000 kvm med ett totalt värde om 1,1 miljarder i pågående bostadsprojekt i Norge och Sverige under 2021. Bostäderna som är sålda är både hyres- och bostadsrätter.

 

”Vi är väldigt nöjda med bostadsförsäljningen under 2021. Det har varit en likvid fastighetsmarknad under året och speciellt inom bostadssegmentet. Våra bostadsprojekt har sålt väldigt bra i båda länder och hyresrättsprojekt som vi avyttrat i Sverige har avyttrats på rekordlåga yieldnivåer. Vi kommer under 2022 avyttra ytterligare två stora hyresrättsprojekt i Stockholm” säger Carl Zetterqvist, VD för SPG i Sverige.

 

”SPG har vid ingången av 2022 en byggrättsportfölj på cirka 6 500 bostäder i Norge och Sverige. Vi kommer fortsätta att förvärva attraktiva byggrätter i Oslo och Stockholm samt i växande regionstäder som passar våra strategiska fokusområden” avslutar han.

 

Scandinavian Property Group (SPG) är ett fastighetsbolag som grundades 2004 och verkar på den skandinaviska marknaden. Organisationen består av cirka

25 anställda med kontor i både Oslo och Stockholm. SPG är en industriell aktör inom tre specifika områden, bostäder, samhällsfastigheter och kontor. SPG har cirka 6 500 bostäder under utveckling samt en byggrättsportfölj om cirka 100 000 kvm BTA som avser samhällsfastigheter och kontor.