Scandinavian Property Group förvärvar ytterligare en byggrätt i Tyresö kommun

Scandinavian Property Group förvärvar ytterligare en byggrätt i Tyresö kommun

14 dec 2021

Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat avtal med en privat säljare om förvärv av en potentiell byggrätt centralt belägen i Tyresö kommun i nära anslutning till Tyresö Golfbana. Detaljplaneprocessen är pågående och befinner sig i antagandefasen.

 

Sedan tidigare utvecklar SPG cirka 300 bostäder i Bollmora Backe som är under pågående byggnation.

 

  • Vi är väldigt glada över att genomföra vårt andra förvärv i Tyresö Vår Stockholmsportfölj växer och uppgår idag till cirka 3 500 bostäder under pågående utveckling. Vi ser fram emot att driva detaljplanen in i mål och att tillskapa fler högkvalitativa bostäder med miljöprofil i detta fina natur- och kommunikationsnära läge, säger Carl Zetterqvist, VD för SPG i Sverige.

 

 

Projektet är en del av ett större utvecklingsområde där det planeras för cirka 500 bostäder, ett hotell och golfverksamhet. Det förvärvade området är beläget i nära anslutning till Tyresö Golfbana och centrum. Målsättningen är att tillskapa cirka 15 000 kvm ljus BTA fördelat på åtta huskroppar med ett underjordiskt garage.

 

Advokatfirman Schjødt har varit legal rådgivare åt SPG. Tango och Skierfe Advokatfirma har varit rådgivare åt säljaren.