Scandinavian Property Group förvärvar tre fastigheter med byggrätt för förskola och tecknar i samband med detta tre 17-åriga hyresavtal med Kunskapsförskolan

16 sep 2021

Scandinavian Property Group (SPG) har förvärvat tre fastigheter med byggrätt för förskola. I samband med förvärven har 17-åriga hyresavtal ingåtts med Kunskapsförskolan på respektive fastighet. Samtliga tre fastigheter är belägna i Småland och projekten beräknas vara färdigställda mellan januari och augusti 2022.

 

  • Vi har sedan tidigare färdigställt tre förskolor där Kunskapsförskolan är hyresgäst. Det är glädjande att samarbetet fortskrider och vår ambition är att fortsätta utveckla hållbar social infrastruktur i form av förskolor i hela Sverige säger Björn Alexanderson, ansvarig för SPGs satsning inom förskolor.

 

  • Förskolorna kommer att öppna i augusti 2022. Vi är glada över att ha ingått tre ytterligare hyresavtal med SPG, en långsiktig utvecklare, som vi har ett bra samarbete med sedan tidigare säger Per Uppman, VD på Kunskapsförskolan.