Scandinavian Property Group (SPG) har tecknat avtal med Nordika om förvärv av Gustavsbergs Centrum beläget i Värmdö kommun

25 maj 2021

SPG har tecknat avtal med Nordika om förvärv av Gustavsbergs Centrum beläget i Värmdö kommun. Centrumet är idag nästintill fullt uthyrt till olika hyresgäster där de två största är Coop och Systembolaget.

Fastigheten är idag del av ett större planområde där detaljplaneprocess pågår. Ambitionen är att skapa ett mer levande och attraktivt centrum genom att tillföra ett stort antal bostäder till platsen samt skapa möjligheter för fler viktiga samhällsfunktioner.