SPGs bostadsprojekt i Tumba ut på granskning

29 mar 2021

Scandinavian Property Groups (SPG) utvecklingsprojekt i Tumba går nu ut på granskning. Förslaget som arbetats fram kommer omfatta cirka 32 000 BTA med en blandad bebyggelse bestående av bostäder, förskola samt parkeringshus. Bostäderna kommer upplåtas både med hyresrätt och bostadsrätt.

 

Det senaste året har SPG tillsammans med Botkyrka kommun arbetat vidare med förslaget från samråd för att ta hänsyn till de synpunkter som togs emot både från myndigheter och allmänheten. Ett antagande av detaljplanen väntas ske till sommaren och målsättningen är att byggstarta första etappen under hösten 2021.