Älvstaden Drammen får ny entré när SPG bygger cirka 600 bostäder vid vattnet

Efter många år med nödvändig stadsutveckling i centrum börjar nu nya områden runt fjorden utvecklas. Politiken i Drammen har nu sagt ja till att bygga bostäder på det historiska industriområdet Drammen Slip & Verksted.

 

Efter att kommunfullmäktige tisdagen den 23 mars godkände planen som medger mellan 600-700 bostäder på 4,5 hektar mark kan SPG nu börja planera för en byggstart under 2023 och att de första köparna flyttar in redan 2025.

 

Utvecklingsarbetet är indelat i fem faser. I den första fasen ska cirka 150 bostäder, parker och en strandpromenad tillgänglig för allmänheten byggas. Totalt kommer projektet innebära investeringar på cirka 3 miljarder kronor.