SPG sålde bostäder för 2,3 miljarder under 2020

Scandinavian Property Group (SPG) sålde 826 bostäder med ett totalt värde på 2,3 miljarder i sina projekt i Norge och Sverige under 2020. Bostäderna som är sålda är både hyres- och bostadsrätter.

 

Som många andra aktörer upplevde SPG en avvaktande marknad i båda länder från mars till mitten av april, innan det stabiliserade sig igen på en bra nivå. Med bra bostadsförsäljning i båda länder, färdigställande av flera bostadsprojekt och försäljning av tre hyresrättsprojekt i Sverige, blev 2020 ett mycket bättre år än det man kunde förvänta sig under nedstängningen i mars.

 

Vid ingången av 2021 har SPG en byggrättsportfölj på cirka 6 000 bostäder, och stora fastigheter i Drammen, Bærum, Oslo och Stockholm som förväntas erhålla lagakraftvunna detaljplaner under innevarande år. SPG har därför ett starkt fokus på att säkerställa goda resultat i dessa processer genom god dialog och samarbete med planenheterna på respektive kommun. I tillägg önskar vi genomföra ytterligare förvärv som passar våra strategiska fokusområden under året.