SPG tecknar tre 17-åriga hyresavtal med Kunskapsförskolan och byggstartar två förskolor

27 aug 2020

SPG har tecknat 17-åriga hyresavtal med Kunskapsförskolan för tre separata förskolor. Två av förskolorna är belägna i Uppsala och den tredje i Kungälv strax utanför Göteborg. Samtidigt byggstartar SPG båda förskolorna i Uppsala.

 

Tecknandet av dessa hyresavtal ger SPG en bra start på den strategiska satsningen på förskolor, där målet är att bygga en portfölj på cirka 20 förskolor kommande åren.

 

Samtliga förskolor byggs i trä och certifieras med miljöbyggnad silver.