SPG har sålt 50% av lägenheterna i sin första etapp i Tyresö.

21 aug 2020

SPG förvärvade under 2017 en byggrätt om cirka 14 000 kvm BTA i anslutning till Tyresö Centrum av Bostadsrättsföreningen Solhöjden. Sedan dess har detaljplaneprocess drivits och planen vann laga kraft i augusti 2019. Projektet omfattar i en första etapp 74 bostadsrätter och säljstarten ägde rum den 12 mars. Sedan dess har bindande förhandsavtal signerats på 50% av lägenheterna. Trots en säljstart under coronapandemin med oroligheter och volatila finansmarknader innebär det att genomförandet av projektet  nu är säkerställt.

 

Tillsammans med Vida Arkitekter har SPG arbetat fram kvadratsmarta och prisvärda lägenheter om 1-4 rok. De två översta planen består av unika etagelägenheter och köparna ges möjlighet att välja mellan tre val av köks- och badrumsinredning som ger bostaden ett genomgående koncept.  Projektet är beläget ett stenkast från Tyresö centrum och byggnation förväntas påbörjas under vintern 2020.