Tumba får nytt bostadsområde med 400 bostäder

27 jan 2020

SPG bostadsprojekt i Tumba går nu ut på samråd. Under tre års tid har SPG tillsammans med Botkyrka kommun arbetat fram ett förslag som omfattar cirka 32 000 BTA. Målsättningen är att detaljplanen antas under 2020.

 

En blandad bebyggelse av både hyresrätter, bostadsrätter samt förskola planeras vilket skapar ett helt nytt bostadsområde i Tumba. Vid färdigställande kommer området att omfatta cirka 400 bostäder.

 

”Vi är väldigt glada över att vårt projekt i Tumba nu går ut på samråd. Detta ger oss möjligheten att uppföra kvalitativa och attraktiva bostäder i Stockholmsregionen.” säger Carl Zetterqvist, Head of Investment & Asset Management, SPG.