SPG ska utveckla nytt bostadskoncept tillsammans med Bærum kommun

9 jan 2020

Scandinavian Property Group (SPG) har signerade igår avtal avseende förvärv av Vallerveien 146. Detaljplaneprocessen påbörjas nu för att tillskapa en byggrätt som möjliggör för minst 65 bostäder på fastigheten.

 

Bærum kommun har tillsammans med Husbanken utvecklat konceptet ”Det goda grannskapet” och detta blir det första projektet inom detta koncept. Det ska utvecklas 16 omsorgsbostäder, 12 lägenheter för förstagångsköpare och tre familjelägenheter som är tillägnade förstalånstagare. När omsorgsbostäderna är färdigutvecklade kommer Bærum kommun att köpa tillbaka dessa. Resterande lägenheter i projektet kommer att säljas på den öppna marknaden.

 

-Vi är mycket glada över att ha fått möjligheten att förvärva denna fastighet. Bærum och Husbanken har utvecklat ett spännande och innovativt koncept som vi är helt säkra på att fler kommuner i Norge bör ta lärdom av, säger Knut Holte, Managing Partner SPG.

 

SPG har en ambition om att utveckla moderna bostäder för olika grupper av människor och genom gemensamhetsytor främja aktiv och gemensam tillvaro – ett hållbart projekt som gynnar både samhälle och miljö.

 

– Detta är ett mycket viktigt projekt för Bærum kommun och vi ser fram emot att utveckla ett innovativt koncept tillsammans med SPG som sedan kan fortsätta att användas i flera framtida utvecklingsprojekt i Bærum , säger Liv B Hansteen

 

Akershus Eiendom har agerat rådgivare åt kommunen i försäljningsprocessen.