SPG förvärvar centralt belägen utvecklingsfastighet i Oslo.

18 nov 2019

SPG har förvärvat Hedmarksgata 13-15 i Oslo. Fastigheten består i dag av en byggnad om totalt 8 800 kvm med kommersiell verksamhet där SATS är största hyresgäst. Tidigare i höst blev en ny detaljplan antagen som ger möjligheten att konvertera fastigheten till bostäder. Den antagna detaljplanen möjliggör tillskapandet av cirka 7 000 kvm BOA.

 

Säljare av Hedmarksgata 13 – 15 er Daimyo Eiendom AS.

 

SPG planerar att bygga 90 – 95 lägenheter på fastigheten. Bostäderna som skall erbjudas i projektet kommer utvecklas och anpassas till flera potentiella kundgrupper – från unga förstagångsköpare till aktiva vuxna. Projektet planeras för säljstart under hösten 2020.