SPG köper tomt i Oslo

6 jun 2019

Scandinavian Property Group (SPG) förvärvar utvecklingstomt i Oslo. Tomten är 1,4 hektar och skall bebyggas med bostäder. I dagsläget finns en gammal fabrik på tomten som skall renoveras för att bevara områdets identitet.

 

Tomten har ett fantastiskt läge med utsikt över Østensjøvannet, säger Managing Partner Knut Holte. SPG vill tillsammans med Pilot arkitekter utveckla innovativa och gröna bostäder som tillför värde till närområdet och samtidigt tar hänsyn till de sårbara närliggande grönområdena.

 

Delar av projektet på Østensjøvannet kommer att utvecklas till seniorbostäder för aktiva vuxna människor. Genom att bygga bostäder som enkel anpassar sig till olika livssituationer, gör man det möjligt att bo på samma ställe under hela livet. SPG har lång erfarenhet inom omsorgssektorn och anpassade bostäder blir en alltmer central del inom den nya äldrevården. Som ett resultat av detta anser vi att det ligger helt rätt i tiden att fokusera på detta segment, avslutar Knut Holte.