SPG köper stor utvecklingsfastighet

17 jun 2019

SPG har förvärvat ett sjönära markområde på cirka 4,5 hektar i Tangen, som är beläget ca 2,5 km från Drammen Centrum och 30 minuter från Oslo. Drammen är Norges femte största stad med cirka 120 000 invånare. Området ska omvandlas från industriområde till bostadsområde.

 

 

”I översiktsplanen beskrivs Tangen som ett framtida omvandlingsområde. Det förvärvade markområdet har således stor potential att bli ett framtida bostadsområde”, säger Knut Holte, Managing Partner på SPG.

 

 

Säljare av markområdet är Berg Investment AS. På fastigheten finns idag befintliga byggnader på cirka 13 000 kvadratmeter och de är idag uthyrda för industriverksamhet samt kontor. Medan detaljplanearbete pågår kommer befintlig verksamhet att fortsätta bedrivas som tidigare.

 

 

”Under de senaste tio åren har Drammenområdet genomgått en stor utveckling. I dagsläget pågår planläggning av flera stora utbyggnadsprojekt i området och trenden ser ut att fortsätta. Fastigheten i Drammen blir ett spännande tillskott till vår bostadsportfölj. » tillägger Knut.

 

Hadrian Eiendom har agerat mäklare i transaktionen och advokatfirman Selmer samt advokatfirman Thommessen har varit juridiska rådgivare för köparen respektive säljare.