SPG förvärvar byggrätt för bostäder i Tyresö Centrum

16 jan 2019

SPG har tecknat avtal med Bostadsrättsföreningen Solhöjden i Tyresö om att förvärva en byggrätt om totalt 13 900 kvm BTA.

Området är beläget vid Tyresö centrum och projektet består av cirka 175 bostäder som ska upplåtas med bostadsrätt.

Detaljplanen bedöms vinna laga kraft under andra kvartalet 2019 och byggstart av första etappen är estimerad till hösten 2019 med färdigställande år 2021.

”Det har varit en givande process att tillsammans med Bostadsrättsföreningen Solhöjden driva detaljplaneprocessen för dessa byggrätter. Vi ser framemot att genomföra vårt första projekt i Tyresö och bygga prisvärda och effektiva bostadsrätter i Tyresö Centrum”, säger Christian Olofsson vd SPG.

Hamilton Advokatbyrå, med ansvarig delägare Charles Andersson, är legal rådgivare till SPG.