SPG förvärvar byggrätt för bostäder i Strömstad

11 dec 2018

SPG har tecknat avtal med VGL Utveckling om att förvärva en byggrätt om totalt 12 900 kvm BTA.

Området är beläget strax söder om Strömstad centrum, cirka 800 meter från Strömstad station. Totalt består projektet av cirka 200 bostäder som ska upplåtas med både bostadsrätt och hyresrätt.

Detaljplanen är antagen och bedöms vinna laga kraft under början av 2019 och byggstart är estimerad till sommaren 2019 med färdigställande år 2022.

”Strömstad är den kommun i Bohuslän som vuxit snabbast under tioårsperioden 2007 till 2017, en tillväxt på hela 14,4%. Vi ser framemot och bidra till fortsatt tillväxt för Strömstad genom att skapa cirka 200 ytterligare bostäder i nära anslutning till Strömstad centrum”, säger Christian Olofsson vd SPG.

”SPG har under 2017 och 2018 färdigställt cirka 1 700 bostäder i Sverige och Norge. I den nuvarande projektportföljen finns byggrätter för totalt cirka 350 000 kvm bostäder och samhällsfastigheter med mer än 4 000 bostäder som ska produceras fram till 2025. Det kommer vara både hyresrätter och bostadsrätter beroende på hur den lokala marknaden ser ut”, fortsätter Christian Olofsson.

Hamilton Advokatbyrå, med ansvarig delägare Charles Andersson, är legal rådgivare till SPG.