SPG säljer fastighet i Nykvarn Centrum till Fastighets AB Norrtull

23 aug 2017

Scandinavian Property Group (SPG) förvärvade Nykvarn Centrum juli 2015 för att utveckla den nya detaljplanen som antogs 2013 och som totalt omfattar 36 000 kvm BTA bostäder, handel och kontor.

Första etappen är nu färdigställd och består av dels en ny vårdbyggnad där Aleris, Distriktstandvården samt Nykvarns Kommun har tillträtt som hyresgäster samt ett nyrenoverat stationshus där Nykvarns Kommun bedriver fritidsverksamhet. Dessa avyttras nu till Fastighets AB Norrtull, ett helägt dotterbolag till OK ekonomisk förening.

”SPG har sedan förvärvet påbörjat den omfattande omvandlingen av Nykvarns Centrum som innebär cirka 300 nya bostäder, nya butiker, ytterligare kontorsytor samt parkeringsgarage.” säger Carl Zetterqvist projektansvarig hos SPG. ”En avyttring av den första etappen till en långsiktig fastighetsägare som Fastighets AB Norrtull känns naturlig nu när hyresgästerna har tillträtt och då den löpande förvaltningen tar vid” fortsätter Carl Zetterqvist.

Nästa etapp är påbörjad och innefattar 43 stycken hyresrätter, sju nya butiker samt ett parkeringsgarage med cirka 150 platser. Under hösten påbörjas ytterligare en etapp som omfattar ytterligare 90 hyresrätter och en ny livsmedelsbutik.

Hamilton Advokatbyrå, med ansvarig delägare Charles Andersson, är legal rådgivare till SPG.