SPG rekryterar Development Director

15 aug 2017

SPG har rekryterat Kim Alexander Larsen till den nya rollen som Development Director till Oslokontoret

”Vi har idag en stor portfölj av utvecklingsprojekt inom bostäder och omsorg. Vi har därför valt att rekrytera Kim Alexander Larsen till att vara överordnad ansvarig för att utvecklingsprojekten genomförs enligt plan”, säger SPGs VD Knut Holte.

Kim Alexander Larsen kommer närmast från Salto Eiendom och har där arbetat som teknisk utvecklingschef. Han har även 6 års erfarenhet från Skanska entreprenörer och Skanska fastighetsutveckling. Kim Alexander Larsen har en civilingenjörsexamen från NTNU med en master i bygg och miljöteknik.