Scandinavian Property Group tecknar avtal med Preservia Hyresfastigheter om att utveckla bostäder vid Bålsta station

23 aug 2017

Scandinavian Property Group (SPG) har idag tecknat avtal med Preservia Hyresfastigheter AB (publ) (Preservia) om att utveckla bostäder i Bålsta.

Området är beläget strax sydöst om Bålsta centrum, mellan järnvägen och Stockholmsvägen. Totalt består projektet om fyra kvarter bostäder med exploatering om ca 20 000 kvm bruttoarea. Avsikten är att uppföra 250–300 bostäder som bostadsrätter.

Detaljplanarbetet pågår och för närvarande befinner sig detaljplanearbetet i granskningsutlåtandefas. Detaljplanen bedöms vinna laga kraft under 2018 och byggstart är estimerad till andra halvåret 2018 med färdigställande år 2020/2021 beroende på när byggstart kan ske.

Preservia har sedan tidigare haft projektansvaret för projektet och tar nu in SPG som samarbetspart där SPG tar helhetsansvaret för den vidare utvecklingen och färdigställandet.

– Detta projekt och etableringen av samarbetet med Preservia är en vidareutveckling av SPGs strategi att utveckla bostäder i kollektivnära områden i Storstockholm samt Sveriges regionstäder. SPG har i och med detta projekt totalt 3 700 lägenheter under projektering och produktion med ett samlat projektvärde på cirka 9 miljarder, säger Christian Olofsson vd SPG.

– Det är glädjande att vi nått den här överenskommelsen med SPG. Det säkerställer hög kvalitet och genomförandekraft av projektet. Vi ser fram emot att bidra till stadsutvecklingen i Bålsta, säger Topias Riuttamäki, vd Preservia Hyresfastigheter AB (publ).

Hamilton Advokatbyrå, med ansvarig delägare Charles Andersson, är legal rådgivare till SPG.