SPG köper två specialistsjukhus

26 apr 2017

SPG förvärvar genom sitt dotterbolag SPG Omsorgsbygg två specialistsjukhus belägna på Gjøvik och Jeløya utanför Moss.

Både Steffensrud Rehabiliteringscenter på Gjøvik och Jeløya kurbad, är väl lämpade för sitt ändamål som rehabiliteringssjukhus för patienter som drabbats av cancer, stroke, amputationer samt skelett- och hjärtsjukdomar.

Fastigheten omfattar ca. 12 000 kvm och det har signerats 20-åriga hyresavtal med Unicare AS.

”Detta är ett strategiskt viktigt förvärv för vår satsning inom omsorgsfastigheter”, säger VD Knut Holte i SPG, ” förvärvet av dessa fastigheter förstärker vår position och är en naturlig ökning av portföljen.”

SPG Omsorgsbygg har arbetat fokuserat inom omsorgssektorn sedan 2010, och har idag en portfölj på 55 fastigheter i Skandinavien. Portföljen omfattar sjukhus, sjukhem, vårdhem samt förskolor. Fastigheterna har hyresavtal med solida privata operatörer samt kommunala / statliga företag.