SPG har slutfört försäljningen av hyresrätter i Örebro till IHF Bostad

20 mar 2017

SPG köpte hösten 2013 två tomter i Örebro för att utveckla bostäder omfattande 92 studentlägenheter och 147 hyresrätter. Studentbostäderna färdigställdes redan hösten 2014 och nyligen färdigställdes även hyresrätterna inklusive cirka 1 500 m2 kommersiella lokaler. Total BOA/LOA på de två projekten uppgår till cirka 12.850 m2.

”Vi är mycket nöjda med utvecklingen av både studentlägenheterna och hyresrätterna. Efter färdigställandet, är vi nu glada att överlämna fastigheterna till köparen och vi är övertygade om att IHF Bostad blir en bra ägare”, säger Christian Olofsson, SPG.

JLL och Eversheds har varit säljarens rådgivare.