Scandinavian Property Group säljer fastigheten Kadetten 29 i Vasastan till Patriam och Fridhem Fastighetsutveckling.

15 feb 2017

Scandinavian Property Group (SPG) köpte kontorsfastigheten Kadetten 29 på Karlbergsvägen 77 vid St Eriksplan september 2014 från Kjell Ericsson Fastigheter. Målsättningen vid förvärvet var att påbörja detaljplanearbete för att möjliggöra bostäder och lokaler på fastigheten parallellt med att evakuera de hyresgäster som då fanns i byggnaden.

Den 24 maj 2016 beslöt Stadsbyggnadsnämnden att planarbete skulle påbörjas. SPG har evakuerat majoriteten av hyresgästerna i huset och hyr nu ut vissa lokaler med korta hyreskontrakt och utan besittningsskydd.

”Fastigheten har sedan vi förvärvade den september 2014 förberetts för att möjliggöra en konvertering av fastigheten till bostäder genom rivning och nyproduktion” säger Carl Zetterqvist projektansvarig hos SPG.

”Tack vare det arbete som vi gjort sedan förvärvet har vi ökat fastighetens värde och under hösten fick vi ett attraktivt bud från Patriam och Fridhem Fastighetsutveckling”, fortsätter Carl Zetterqvist, ”och mot bakgrund av vårt goda samarbete med Patriam sedan tidigare valde vi att avyttra fastigheten utan en strukturerad försäljningsprocess”

”Kadetten 29 är en unik fastighet i Birkastan och vi ser stora möjligheter att utveckla fantastiska bostäder under de kommande åren i linje med vår strategi om hållbart, socialt och ekonomiskt boende för dagens stockholmare” säger Andreas Holmberg, VD Patriam

”Det känns väldigt att naturligt att Patriam och Fridhem fortsätter att utveckla fastigheten med deras tydliga fokus på bostadsutveckling i Stockholm”, säger Carl Zetterqvist.

JLL Capital Markets och Hamilton Advokatbyrå har varit SPGs rådgivare i affären.